brand-icon

Aspelare

Beschrijving

Het Hartencollege Basisonderwijs • Aspelare is er voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Vanuit een christelijk geïnspireerde ingesteldheid richten we ons op de totale ontplooiing van je kind. We hebben daarom aandacht voor de ontwikkeling van het hoofd, het hart, de handen en de geest van elk kind.

Bij onze kleuters ligt het accent op lerend spelen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de taalontwikkeling en de grove en fijne motoriek. Ook de sociale vaardigheden worden getraind. Via allerlei klashoeken, spelvormen en activiteiten groeit je kind zo in zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

In de lagere school geven we daarnaast ook aandacht aan inhoudelijke vakken. Dit doen we in de lessen taal, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst, muzische vaardigheden, bewegingsopvoeding, .. Het leren leren en de totale harmonische ontwikkeling van je kind blijven daarbij centraal staan zodat je kind zich na de basisschool klaar voelt om in onze maatschappij te functioneren.

Het Hartencollege Basisonderwijs • Aspelare … een warm nest voor jouw kind!

Contact Info