...
brand-icon

Over ONS

Wij geloven in ...

Al van in de 19de eeuw werd door het Bisdom en de Zusters katholiek onderwijs georganiseerd in Ninove, respectievelijk Sint-Aloysiuscollege en het Zusterhuis HH Harten.

In 1998 ontstond er een nauwere samenwerking tussen de scholen met een dubbel doel voor ogen :  optimalisatie van de organisatie van het onderwijs met behoud van de eigen identiteit. De overkoepelende naam werd IKORN vzw (Instellingen Katholiek Onderwijs Regio Ninove vzw).

In 2004 kwam Sint-Joris (bijzonder lager onderwijs) de scholengroep vervoegen.

Door de complexiteit waarmee ook het onderwijs te maken heeft, drong een samenwerking op bestuurlijk vlak tussen verschillende scholen, zich op. Naast de vijf bestaande scholen binnen IKORN vzw werd de afgelopen jaren gewerkt aan een gemeenschappelijk platform voor alle katholieke scholen in de regio Groot-Ninove. In 2018 zijn de vrije basisscholen van Aspelare, Meerbeke en Okegem toegetreden tot IKORN vzw.

Op 9 maart 2018 werd de definitieve fusieakte ondertekend waardoor een doorstart kan worden genomen om te werken naar één gezamenlijke boekhouding, aankoop-, personeels- en onderhoudsdienst die ondergebracht zijn in de Ondersteunende Diensten van IKORN vzw.

Hierdoor kunnen de pedagogische  directeurs van onze scholen hun tijd optimaliseren rond hun pedagogische taken.

Sinds 1 september 2019 gaan al onze scholen door het leven onder de naam Hartencollege, waarna de vzw in december van dat jaar ook omgedoopt werd tot vzw Hartencollege.

Momenteel zetten meer dan 400 leerkrachten zich dagelijks in om de circa 3600 leerlingen kwalitatief onderwijs te bezorgen in een vernieuwde en aangename omgeving.

Onze scholen
brand-icon

Raad van Bestuur

Hieronder zie je de samenstelling van de huidige raad van bestuur.
Contact opnemen kan via schoolbestuur@hartencollege.be
of via het online formulier op deze website.


achterste rij (vlnr) :  Alfons De Kegel,  Philippe Van De Walle,  Dirk De Laender,  Adolf Deweghe
voorste rij (vlnr) :  Eddy Claeys,  Isabelle Pauwels,  Antoine Lievens,  Marc De Rijck,  Hendrik Larmuseau

...
brand-icon

Visie & Missie

De scholengroep vzw Hartencollege staat voor katholiek onderwijs.
Wij willen alle leerlingen uit de regio Ninove,
van kleuter tot jongvolwassene begeleiden
bij het opgroeien tot respectvolle
en weerbare jongeren met een eigen identiteit.
Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.

Meer info