brand-icon

HARTENCOLLEGE

Wij geloven in ...

Sinds begin 2018 zijn alle katholieke scholen in Groot-Ninove verenigd onder één overkoepelende vzw, die in 2019 werd omgedoopt tot “vzw Hartencollege”. Deze bestuurlijke schaalvergroting geeft de schooldirecties de maximale mogelijkheid om zich te kunnen focussen op hun onderwijsbeleid en de eigenheid van hun pedagogische projecten.

Sinds september 2019 gaan deze scholen zelf ook samen onder de naam “Hartencollege”.

Wij staan voor inspirerend, integrerend en innoverend onderwijs in de regio.

Naast vijf basisscholen en een basisschool voor buitengewoon onderwijs, bieden wij in het secundair onderwijs een brede waaier met een aantrekkelijk aanbod in diverse richtingen : algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs.

Onze vzw kan terugblikken op 180 jaar katholiek onderwijs in Ninove en is gebouwd op een herkenbare, uitstekende onderwijstraditie. In het spoor van onze stichters en bezielers trachten wij dit profiel vandaag op een eigentijdse wijze in te vullen.

De kwaliteit die onze scholen bieden, uit zich niet enkel in kwalitatief cognitief onderwijs, maar ook in de sterke aandacht voor zorg voor elk kind en vooral in het teken van gelijke kansen voor iedereen. Samen met ouders delen wij de gedrevenheid om deze kwaliteit constant te verbeteren, en onze jonge mensen te begeleiden in hun vorming tot weerbare volwassenen.

Wij geloven in onze troeven om peuters, kleuters, en leerlingen de beste kansen te bieden in onderwijs en opvoeding. Hopelijk ook jouw vertrouwen waard.

OVER ONS

IN DE KIJKER

brand-icon
WIJ ZOEKEN NIEUWE COLLEGA’S!

WIJ ZOEKEN NIEUWE COLLEGA’S!

Hartencollege zoekt voor alle scholen nieuwe collega’s! Altijd al voor de klas willen staan in een van

LEES MEER
Inschrijvingen secundair

Inschrijvingen secundair

Zoekt u een middelbare school waar uw kind zich thuis voelt en de begeleiding krijgt die nodig

LEES MEER
De allerbeste wensen van Hartencollege Basisonderwijs • Onderwijslaan

De allerbeste wensen van Hartencollege Basisonderwijs • Onderwijslaan

De kinderen van het Hartencollege Basisonderwijs • Onderwijslaan deden hun naam gisteren alle eer aan. Ze stuurden

LEES MEER
Hartencollege draagt een steentje bij aan een HARTveilige schoolomgeving

Hartencollege draagt een steentje bij aan een HARTveilige schoolomgeving

Het Hartencollege krijgt binnenkort een Automatische Externe Defibrillator (AED). Die wordt geplaatst in de Onderwijslaan aan de

LEES MEER
Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs Ninove bekroond met Verkeer op School-medaille

Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs Ninove bekroond met Verkeer op School-medaille

Directeur Janien De Pauw aan het woord: “Om er voor te zorgen dat onze leerlingen zich op

LEES MEER