brand-icon

BULO

Beschrijving

Het Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs biedt het onderwijstype Basisaanbod aan. Dit voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Basisaanbod is onderwijs voor kinderen met een licht mentale beperking (het vroegere Type 1) of kinderen met een ernstige leerstoornis (het vroegere Type 8).

Het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) type Basisaanbod voorziet een aanbod op maat voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen (tijdelijk) niet haalbaar is in het gewoon onderwijs.

Binnen het type Basisaanbod werken we stap voor stap in het aanleren van kennis en vaardigheden. We bekijken wat een kind reeds kan en waar het nog begeleiding nodig heeft. Dit door middel van doorgedreven differentiatie, een interdisciplinaire samenwerking, klasondersteuning door therapeuten, kleinere klassen, een duidelijke structuur, aangepaste werk- en evaluatievormen, hulpmiddelen op maat van de leerling, klasoverschrijdende werking …

Contact Info