brand-icon

Visie & Missie

Wij geloven in ...

Missie

De scholengroep vzw Hartencollege staat voor katholiek onderwijs.

Wij willen alle leerlingen uit de regio Ninove, van kleuter tot jongvolwassene begeleiden bij het opgroeien tot respectvolle en weerbare jongeren met een eigen identiteit.

Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.

Visie

De scholengroep vzw Hartencollege staat voor inspirerend, inclusief, integrerend, innoverend onderwijs.
Zorg voor de persoon en kwaliteit, met focus op elk talent  zijn de pijlers van ons aanbod en onze aanpak.

 

Inspirerend onderwijs betekent voor vzw Hartencollege

 • de inspiratie, van onze stichters meegekregen, zelf voorleven en zo uitdragen
 • warme zorg en hartelijkheid vanaf het onthaal tot de intensieve begeleiding waar nodig
 • geloof in de groei van de ‘leer’kracht van elke leerling
 • elk kind, elke jongere uitdagen om met z’n eigen talenten aan de slag te gaan.

Inclusief onderwijs betekent voor vzw Hartencollege

 • kwaliteitsvolle en toekomstgerichte vorming voor iedereen
 • een brede waaier gelijkwaardige studierichtingen aanbieden. Zo kunnen leerlingen een positieve studiekeuze maken.
 • samenwerking tussen alle scholen
 • streven naar participatie van alle betrokkenen

Integrerend onderwijs betekent voor vzw Hartencollege

 • scholen waar leerlingen graag leven, graag leren, graag werken
 • een veilig en positief schoolklimaat creëren met geloof in de groei van elk kind, elke jongere, elke medewerker
 • een warme discipline en consequente houding van alle medewerkers
 • opvoeden tot verantwoordelijke, dienstbare jongvolwassenen met een eigen identiteit, die hun eigen plaats vinden in de samenleving van morgen.
 • In dialoog met de ouders vinden wij de juiste begeleiding voor elk kind

Innoverend onderwijs betekent voor vzw Hartencollege

 • met een open blik naar de toekomst kijken en ons onderwijs daarop afstemmen
 • maatschappelijke veranderingen beantwoorden met flexibiliteit en levenslang leren op alle terreinen

De scholengroep vzw Hartencollegenodigt leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten uit om mee te bouwen aan deze scholenleefgemeenschap waar zorg, kwaliteit en talent centraal staan!

Wij gaan hier samen voor!

 

Zorg voor onze inspiratie van gisteren, vandaag en morgen.
Zorg voor iedereen, zonder onderscheid, in alle diversiteit.
Zorg voor alles en in alles.
Zorg voor vernieuwing en verandering.

Kwaliteit in ons spreken, denken en doen.
Kwaliteit in onze verscheidenheid en pluraliteit.
Kwaliteit in ons samenwerken.
Kwaliteit in ons vooruit kijken naar de toekomst.

Talent herkennen en erkennen.
Talent in alles en iedereen.
Talent laten groeien.
Talent uitdagen en vernieuwen.

 

 

Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.