brand-icon

Keuzevakken 1A en 1B

Alle leerlingen in 1A (basis/basis+uitbreiding) kunnen één van volgende keuzevakken kiezen :

WeLL (Welbevinden en Leren Leren)

Elke leerling uit het 1A (basis/basis+uitbreiding) heeft ook een vak “WeLL” : hierin komen allerlei thema’s aan bod i.v.m. welbevinden en leren leren.

 

 

OPMERKING
Het materiaal op deze pagina is enkel bedoeld voor gebruik binnen de proeflessen in de deelnemende basisscholen.
© Dit materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van Hartencollege vzw worden gekopieerd of verspreid.